Kidung Warga Sari

 1. Ida Ratu saking luhur. Kawula nunas lugrane.
  Mangda sampun titiang tanwruh. Mengayat Bhatara mangkin.
  Titiang ngaturang pajati. Canang suci lan daksina.
  Sami sampun puput. Pratingkahing saji.
 2. Asep menyan majagau. Cendana nuhur dewane,
  Mangda Ida gelis rawuh. Mijil saking luhuring langit.
  Sampun madabdaban sami. Maring giri meru reko.
  Ancangan sadulur, sami pada ngiring.
Advertisements

About baline

Cerita Cerita Anak Bali
This entry was posted in Kidung dan Kekawin and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s